Presentaties

 

Ik bied presentaties aan met een duur van 2 tot 6 uur. De inhoud stem ik af op het niveau van de groep en op verzoek kan ik ook specifieke onderwerpen behandelen. Tijdens de presentatie kan ik twee demonstraties geven van ongeveer een halfuur. In deze demo's laat ik een aantal micro-organismen, microbiologische werkwijzen en mogelijke besmettingswijzen zien zodat de deelnemers zich een beter beeld kunnen vormen over de theorie.

 

Doelgroepen

 

In eerste instantie was de brandweer de beoogde doelgroep echter blijkt dit onderwerp ook zinvol en interessant te zijn voor medewerkers van de politie, meldkamers, CBRN-eenheden, bepaalde onderdelen van defensie maar ook voor andere geïnteresseerden.

 

 

Samenwerking met Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) in Vught

 

Daarnaast heeft Brandweer & Biohazard Consultancy in samenwerking met het DCBRNC, twee heel specifieke trainingsmodules ontwikkeld. De eerste module behandelt de basiskennis van infectieuze stoffen, stofklasse 6.2. Aan de hand van een introductie in de microbiologie en demonstraties “kleine beestjes” wordt een algemeen beeld en de gevaren van biologische agentia geschetst. Middels een beknopte “case study” worden aandachtspunten voor de hulpverlener besproken.

Module twee is gericht op bio-terrorisme in relatie tot de hulpverlener. Er wordt een algemeen beeld over bio-terrorisme geschetst en wordt er antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het realistisch is biologische agentia intentioneel te gebruiken. Vervolgens wordt ingegaan op de detectie van biologische agentia en het onderkennen van een intentionele inzet. Aan de hand van een beknopte “case study” worden relevante aandachtspunten voor de hulpverlener besproken. Scenario’s welke hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld de antraxbrief, een moedwillige ricinevergiftiging of moedwillige ziekteverspreiding.

De trainingen zijn zo goed ontvangen dat het DCBRNC ze structureel heeft opgenomen binnen het volledige trainingsaanbod voor Politie, Brandweer, GHOR/GGD.

 

Voor meer informatie:

 

multi-opleiden-trainen-oefenen-binnen-defensie-cbrn-centrum 

 

 

 

Brandweer & Biohazard Consultancy | info@b2consultancy.nl