Bij incidenten komen de hulpdiensten, met name de brandweer, regelmatig in aanraking met biologisch materiaal, vaak is men zich daar niet van bewust. Brandweer en Biohazard  Consultancy richt zich erop, door middel van lezingen en trainingen, hulpverleners bewust te maken van de gevaren en de locaties waar men gevaarlijk biologisch materiaal kan aantreffen. Het doel is dat men zich bewust wordt en een mate van kennis heeft over de gevaren waardoor een betere inschatting gemaakt kan worden van de eventuele risico's wat moet leiden tot een veiligere en efficiëntere inzet.

 

 

 

 

Brandweer & Biohazard Consultancy | info@b2consultancy.nl